عطر یار

سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم

عطر یار

سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم

انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جداست

پنجشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ

 ما مى‏دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد. با تأییدات غیبى الهى پیروز گردید.

 

اگر نبود دست تواناى خداوند امکان نداشت یک جمعیت سى و شش میلیونى با آن تبلیغات ضد اسلامى و ضد روحانى، خصوص در این صد سال اخیر و با آن تفرقه‏افکنى‏هاى بى حساب قلم‏داران و زبان مردان در مطبوعات و سخنرانى‏ها و مجالس و محافل ضداسلامى و ضدملى به صورت ملیت و آن همه شعرها و بذله‏گویى‏ها و آن همه مراکز عیاشى و فحشاء و قمار و مسکرات و مواد مخدره که همه و همه براى کشیدن نسل جوان فعال که باید در راه پیشرفت و تعالى و ترقى میهن عزیز خود فعالیت نمایند، به فساد و بى تفاوتى در پیش آمدهاى خائنانه که به دست شاه فاسد و پدر بى فرهنگش و دولت‏ها و مجالس فرمایشى که از طرف سفارتخانه‏هاى قدرتمندان بر ملت تحمیل مى‏شد و از همه بدتر وضع دانشگاه‏ها و دبیرستان‏ها و مراکز آموزشى که مقدرات کشور به دست آنان سپرده مى‏شد، با به کار گرفتن معلمان و استادان غرب زده یا شرق زده صد در صد مخالف اسلام و فرهنگ اسلامى بلکه ملى صحیح، با نام ملیت و ملى گرایى گرچه در بین آنان مردانى متعهد و دلسوز بودند لکن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قراردادنشان کار مثبتى نمى‏توانستند انجام دهند و با این همه و ده‏ها مسائل دیگر از آن جمله به انزوا و عزلت کشیدن روحانیان و با قدرت تبلیغات به انحراف فکرى کشیدن بسیارى از آنان، ممکن نبود این ملت با این وضعیت یکپارچه قیام کنند و در سرتاسر کشور با ایده واحد و فریاد الله اکبر و فداکارى هاى حیرت‏آور و معجزه‏آسا تمام قدرت‏هاى داخل و خارج را کنار زده و خود مقدرات کشور را به دست گیرد.

 

بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلامى ایران از همه انقلاب‏ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. و تردید نیست که این یک تحفه الهى و هدیه غیبى بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است.

 

وصیت نامه امام خمینی (ره)

۹۱/۱۱/۱۹
سر گشته
-->